Energetika

Energetika

V rámci energetiky a ekologie jsme se díky revitalizaci továrny na pelety v Dýšině u Plzně stali předním výrobcem ekologických paliv v České republice. V segmentu energetiky máme dva zástupce: společnost GSIS Production s.r.o., která se stará o chod peletkárny v Dýšině a dále společnost ČPH Energy s.r.o.. Tato zajišťuje pro skupinu Český průmyslový holding a další partnerské společnosti energetický management a jejím hlavním přínosem je snižování energetické náročnosti.