Investiční vína

Investiční vína

Projekt vznikl z důvodu rostoucí poptávky po vlastních alternativních investičních produktech ze skupiny Český průmyslový holding a.s. s hmotným zajištěním. Investiční strategii tohoto produktu jsme navrhli na základě historických ukazatelů tak, aby ve střednědobém horizontu přinášela očekávaný zisk. Na základě indexu Londýnské burzy vín Liv-ex v posledních 20 letech se celosvětový roční průměr zhodnocení investičních vín pohybuje kolem 12%.

Jako silného partnera jsme si vybrali společnost Good Wine Lover s.r.o., která se investicím do vína věnuje více než 10 let. Díky odbornosti a profesionalitě této společnosti dochází k selekci investičních vín a přinášíme Vám tak vína s potenciálem zrání a to až na dobu 30 let. Portfolio sestavujeme z věhlasných apelací Francie od prověřených výrobců s dlouholetou tradicí. Naše pozornost se zaměřuje výhradně na apelace Bordeaux, Bourgogne a Champagne  v klasifikaci Premier Cru a Grand Cru.

Diverzifikací vybíraných vín minimalizujeme případná rizika. Tato vína jsou každý rok produkována v omezeném množství. V průběhu nadcházejících let se možnost jejich nákupu snižuje, což je jeden z faktorů, který přináší růst jejich ceny. U některých vín dochází k zhodnocení až v desítkách procent. 

Uskladnění vín zajišťujeme v elektronicky zabezpečeném skladu. Sklad splňuje veškeré nároky pro skladování investičních vín - odpovídající teplotní režim, vlhkost, absenci denního světla a nežádoucích otřesů.

S maximálním limitem ve výši 25 mil. Kč za celý projekt, je tato nabídka velmi omezena. Důvodem je zajištění výkupu a likvidity po uplynutí doby 5 let, kterou pro naše klienty zajišťuje Český průmyslový holding a.s. ve spolupráci s našimi partnery.

Tento speciální investiční produkt kombinuje dluhopisový program a konkrétní zajištění v podobě fyzických lahví vína.  

Vybrané parametry produktu:  

  • Fyzické zajištění produktu atraktivní komoditou
  • Možnost výměny dluhopisu za fyzické láhve vína do 7 dní 
  • Zajištěná likvidita po 5 letech  
  • Pravidelný report každé 3 měsíce o aktuálních cenách portfolia  
  • Minimální investice už od několika tisíc korun (u kvalifikovaných fondů investičních vín je to v řádu miliónů korun)  
  • Možnost zhodnocení až o několik desítek procent 
  • Garance vrácení celé investované částky 

Zámky, se kterými na investičních vínech spolupracujeme: 


Vedoucí projektu: Jan Raš                                                             Email: ras@cpholding.cz 

* tento projekt bude spuštěn 1. 5. 2019